فروش البسه بیمارستانی زنجان | 09125118761

فروش البسه بیمارستانی زنجان که یکی از پارچه هایی که بیشترین کاربرد البسه های یک بار مصرف بیمارستانی را در بیمارستان‌ها دارد پارچه تترون بیمارستانی می باشد این پارچه در عرض های و گرماژ مختلفی تولید می شود که تراکم بافت بیشتر می باشد و باعث می‌شود فروش البسه بیمارستانی در زنجان تا پارچه بدنمان […]