فروش البسه بیمارستانی اراک | 09125118761

فروش البسه بیمارستانی اراک روپوش پرسنل بیمارستان ها و مراکز درمانی باید به گونه ای باشند که در برابر جذب مایعات مقاوم باشند و هم چنین راحت و سبک باشند البسه های بیمارستانی تا مانع حرکت پرسنل بیمارستان ها ومراکز درمانی نشوند چرا که کار این پرسنل ایجاب می کند که در هر شرایطی بتوانند […]