صفحه اصلی

صفحه اصلی البسه های بیمارستانی در جنس های مختلف نخی و کتان در رنگ های مختلف به فروش می رسد.جنس این البسه از الیاف های خاصی است. دلیل یک بار مصرف بودن این البسه این است که در برخورد با ویروس ها و خطرات احتمالی دیگ قابل استفاده نیستند. صفحه اصلی کاری که این روپوش […]