فروش البسه بیمارستانی رشت | 09125118761

فروش البسه بیمارستانی رشت بیمارستان ها و مراکز درمانی برای البسه های مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی به صورت عمده سفارش میدهند که برای سفارش با تولید کننده ها و کارگاه های تولیدی پارچه های بیمارستان ها قرارداد می بندند البته به خاطر کم بوده و به دقت نداشتن محصول این بیمارستان‌ها و […]

فروش البسه بیمارستانی رشت | 09125118761

فروش البسه بیمارستانی رشت رای اتاق عمل از لباس های یکبار مصرف رنگ های سبز یا سرخ ابی استفاده می کنند که آنها چشم را قوی می کنند تا مشکلی ایجاد نشود البسه های بیمارستانی شامل روپوش پرستاران پزشکان کفش و ماسک و گان و لباس های یکبار مصرف اتاق عمل می باشد و همچنین […]